Dr nauk med. Zbigniew Kaczan

Leczeniem urazów i chorób narządu ruchu zajmuję się od wielu lat.

Od wczesnych lat osiemdziesiątych  doskonaliłem chirurgię artroskopową stawów, starając się  na bieżąco stosować aktualne w świecie  techniki operacyjne...

WIĘCEJ

zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi
O wszystkich ostrych i przewlekłych zdarzeniach zdrowotnych. chorobach przewlekłych oraz przyjmowanych lekach.
Badanie kliniczne i dodatkowe (Rtg, USG. CT, RM oraz laboratoryjne) konieczne do oceny ogólnego stanu zdrowia i potwierdzenia wszystkich wskazań do leczenia operacyjnego.
Najczęściej artroskopie operacyjne nie wymagają więcej czasu niż  1 godz. Jednak zabiegi z użyciem implantów, zabiegi plastyczne, przeszczepy tkankowe niekiedy wymagają więcej czasu.
Jedynie wątpliwości w postawieniu ostatecznego rozpoznania, jeżeli wcześniejszedało podstawy do kwalifikacji operacyjnej tego stawu i po wyrażeniu przez chorego zgody na ewentualne zaopatrzenie ostateczne.  
design by VENTI