Ultrasonografia transrektalna w skrócie TRUS (Transrectal ultrasonography) jest badaniem obrazowym wykorzystywanym w diagnostyce chorób odbytu oraz odbytnicy.

W diagnostyce proktologicznej wykorzystuję się go do zobrazowania przebiegu kanału przetok odbytu ułatwiając chirurgowi podjęcie decyzji co do sposobu oraz zakresu operacji.

Badanie jest również przydatne w uwidocznieniu przestrzeni oraz zbiorników ropnych nie zawsze wyczuwalnych w badaniu per rectum.

Dzięki doskonałej wizualizacji odpowiednich warstw kanału odbytu stosuję się go również do oceny stopnia zaawansowania guzów odbytu i odbytnicy.

Badanie  jest bezpieczne, nie wymaga szczególnego przygotowania oprócz ewentualnej enemy doodbytniczo 2 godziny przed badaniem. w związku z czym jest dobrą alternatywą dla rezonansu magnetycznego w ocenie anatomii oraz patologii, początkowego odcinka kanału odbytu.