Mariusz Skoneczny

Studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi ukończyłem w roku 2011. Po ukończeniu stażu podyplomowego w listopadzie 2012 r. rozpocząłem pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (szpital im. WAM w Łodzi). Po 2 latach rozpocząłem specjalizację w dziedzinie Urologii rozpoczynając pracę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi w Oddziale Urologii i Transplantacji Nerek, aktywnie uczestnicząc w pracy oddziału oraz w zakresie zadań, jakie niosą zagadnienia związane z przeszczepami nerek. W 2019 roku uzyskałem międzynarodowy tytuł specjalisty Urologa Febu ( European Board of Urology). Ponadto od 11 lat jestem aktywnym współorganizatorem wielu zjazdów oraz konferencji związanych z dziedzinami zabiegowymi, które były i są mi bliskie .Były i są to między innymi: Sympozja Kolorektalne , zjazd TCHP. Jestem członkiem SAU/PTU.

Moim głównym zainteresowaniem są urologiczne zabiegi endoskopowe i laparoskopowe, które dają szerokie spektrum możliwości leczenia, minimalizując skutki uboczne oraz dają możliwość skrócenia czasu leczenia.

Specjalizacja Urolog FEBU
Stopień naukowy Lekarz
Co leczy
  • Kamica nerkowa
  • Rak gruczołu krokowego
  • Rak jądra
  • Choroby nerek
  • Stulejka
  • Nowotwory układu moczowego
  • Konsultacja urologiczna
    250 zł