Artur Palczak

Ukończyłem Studia Medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 1998 roku posiadam tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej. W 1997 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych.

Specjalizacja Chirurg ogólny
Stopień naukowy Dr N. Med.
Co leczy
  • Żylaki kończyn dolnych
  • Konsultacja chirurgiczna
    200zł